ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα από τις Η.Π.Α., ο κ. Λινός έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην ευρεία εφαρμογή της νέας "ειδικότητος" της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Η κλινική του συμβολή ήταν όχι μόνο στη συνήθη εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, αλλά και στη λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή, ωοθηκεκτομή, λύση συμφύσεων, επινεφριδεκτομή, βαγοτομή, κολεκτομή, επιδιόρθωση κήλης, λεμφαδενεκτομή, σταδιοποίηση νεοπλασμάτων κα, πραγματοποιώντας τις περισσότερες "πρώτες" τέτοιες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην Ελλάδα.

Συνέγραψε το βιβλίο "Λαπαροσκοπική Γενική Χειρουργική", διοργάνωσε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (550 διδακτικές ώρες) για την εκμάθηση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, το Συμπόσιο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, και συμμετείχε σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

Αναζήτηση


Τελευταία νέαΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ